هر روز تنگ غروب تو سربازی

صفا داره لب مرز تیر اندازی

چه خوب و قشنگه بیابونا

در حسرت دیدن یه لحظه خیابونا

اس ام اس سربازی جدید

سر دیگ عدسی غوغا می شه

توی دیگ عدس افتاده یک مگس

بخورم نخورم گرسنه می مونم

قدر آش ننم رو حالا می دونم

اس ام اس سربازی جدید

سر پستم رسیدم خوابم آمد

محبت های مادر یادم آمد

نوشتم نامه ای با برگ چایی

کلاغ پر می روم مادر کجایی

اس ام اس سربازی جدید

نوشتم نامه ای با برگ انگور

جدا گشتم دو سال از خانه ام دور

اس ام اس سربازی جدید

از آن روزی که سربازی به پا شد

ستم بر ما نشد بر دخـــتران شد

بسوزد آن که سر بازی به پا کرد

تمام دخـــتران را چشم به راه کرد

اس ام اس سربازی جدید

بسوزد آنکه سربازی بنا کرد

تو را از من مرا از تو جدا کرد

گروهبانان مرا بیچاره کردند

لــباس  شخصی ام را پاره کردند

به خط کردند تراشیدند سرم را

لباس آش خوری کردند تنم را

اس ام اس سربازی جدید

هر روز تنگ غروب تو سربازی

صفا داره لب مرز تیر اندازی

تا چهل چراغ پادگان روشن میشه

سر دیگ عدسی غوغا میشه

اس ام اس سربازی جدید

به صف کردند تراشیدند سرم را

لباس ارتشی کردند تنم را

الهی خیر نبینی سر گروهبان

که امشب کردی تو مرا نگهبان

اس ام اس سربازی جدید

حیف نون سربازیش تموم می شه

وقتی کارت پایان خدمتشو بهش میدن

نگاه می کنه می گه : ای بابا من که ازینا چهارتا دارم!

اس ام اس سربازی جدید

به سربازی روم با کوله پوشتی

به دستم داده اند یک نان خشکی

به خط کردن تراشیدم سرم را

لباس ارتشی کردن تنم را

لباس ارتشی رنگ زمین است

سزای هر جوان آخر همین است

اس ام اس سربازی جدید

به حیف نون می گن چرا می ری سربازی؟

می گه فقط به خاطر مرخصی هاش

اس ام اس سربازی جدید

پدرم گفت که در دوره ی سربازی و دوری ز پدر

مادر و آدم شدن و ساچمه پلو خوردن بسیار

شود هر پسر بی هنری مرد

و دگر لوس و ننر بودن انسان بشود درتاريخ : شنبه 29 آبان 1395برچسب:, | 20:21 | نویسنده : بنیامین شهسواری |

وقتی از اینکه آنچه را می خواستی بدست نیاوردی افسرده ای

فقط محکم بنشین و شاد باش

خداوند در فکر دادن چیزبهتری به تو می باشد

اس ام اس های احساسی و زیبا درباره عشق به خدا

اگر ذره بین نگاه قوی باشد

در تمام صفحه های ورق خورده ی زندگی اثر انگشت او دیده می شود

چه بچه گانه است که فکر می کنیم همه اش را به تنهایی رنگ کرده ایم

اس ام اس های احساسی و زیبا درباره عشق به خدا

برکت پروردگار مثل بارونه

اگر خیس نمی شم ، جایم را عوض می کنم

اس ام اس های احساسی و زیبا درباره عشق به خدا

خداوند

گوش ها و چشم ها را در سر قرار داده است

تا تنها سخنان و صحنه های بالا و والا را جست و جو کنیم

اس ام اس های احساسی و زیبا درباره عشق به خدا

خدایا دل مرا آنقدر صاف بگردان

تا قبل از پایین آمدن دستم دعایم مستجاب گردد

اس ام اس های احساسی و زیبا درباره عشق به خدا

خدایا

کمک کن دیرتر برنجم ، زودتر ببخشم

کمتر قضاوت کنم و بیشتر فرصت دهم

اس ام اس های احساسی و زیبا درباره عشق به خدا

خود را ارزان نفروشیم

ما تکه ای از روح خدا را در خود داریم

درفروشگاه بزرگ هستی روی قلب انسان نوشته اند

قیمت = خدا

اس ام اس های احساسی و زیبا درباره عشق به خدا

خداوندا

از پاداش ، معافم کن

از بخشش ، نا امیدم کن

از بهشت، مایوسم کن

تا هرچه می کنم به سودای انعام تو نباشد

اس ام اس های احساسی و زیبا درباره عشق به خدا

امروز از دیروز به مرگ نزدیک تریم

به خدا چطور . . . ؟

اس ام اس های احساسی و زیبا درباره عشق به خدا

خداوندا

اگر داشتن ، ذلیل داشتنم می کند

ندارم کن

اگر کاشتن ، اسیر چیدنم می کند

بیکارم کن

اس ام اس های احساسی و زیبا درباره عشق به خدا

خــــدایا

همه از تو می خواهند ، بدهی

من از تو می خواهم ، بگیری

خـــــدایا این همه حس دلتنگی را از من بگیر

اس ام اس های احساسی و زیبا درباره عشق به خدا

خدا را دوست بدارید

حداقلش این است که یکی را دوست دارید که روزی به او می رسید

اس ام اس های احساسی و زیبا درباره عشق به خدا

اگر از خدا بپرسید کیستی؟

در جواب «ما» را معرفی خواهد کرد!

ما بهترین معرف خداییم

آیا اگر از ما بپرسند کیستی؟

خدا را معرفی خواهیم کرد؟

اس ام اس های احساسی و زیبا درباره عشق به خدا

خدایا !

خدایا چگونه تو را بخوانم در حالی که من ، من هستم (با این همه گناه ومعصیت)

وچگونه از رحمت تونا امید شوم درحالی که تو، توهستی (با آن همه لطف و رحمت)

خدایا توآنچنانی که من می خواهم مرا نیز چنان کن که تومی خواهی

اس ام اس های احساسی و زیبا درباره عشق به خدا

آموخته ام که وقتی نا امید می شوم

خداوند با تمام عظمتش ناراحت می شود

و عاشقانه انتظار می کشد که به رحمتش امیدوار شوم

اس ام اس های احساسی و زیبا درباره عشق به خدا

به خاطر بسپاریم

همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است

آرام ، بی صدا ، همیشگی . . .

اس ام اس های احساسی و زیبا درباره عشق به خدا

یا رب مکن از لطف پریشان ما را

هر چند که هست جرم و عصیان ما را

ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم

محتاج بغیر خود مگردان ما را

اس ام اس های احساسی و زیبا درباره عشق به خدا

آرزویت را برآورد می کند

آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی می گریاند . . .

اس ام اس های احساسی و زیبا درباره عشق به خدا

پروردگارا

ببخش مرا که آنقدر

حسرت نداشته هایم را خوردم

و شاکر داشته هایم نبودم

اس ام اس های احساسی و زیبا درباره عشق به خدا

بارالها

تو نادیده می گیری

من هم نادیده می گیرم

تو خطاهایـم را و من عطاهایت را . . .

اس ام اس های احساسی و زیبا درباره عشق به خدا

تا لحظه شکست به خدا ایمان داشته باش

خواهی دید که آن لحظه هرگز نخواهد رسیدتاريخ : شنبه 29 آبان 1395برچسب:اس ام اس,احساسی,زیبا ,درباره,عشق,خدا, | 20:17 | نویسنده : بنیامین شهسواری |

پرسیدند : بهشت را خواهی یا دوست ؟ گفتم جهنم است بهشت بی دوست .

♣♣♣♣♣♣♣اس ام اس دوستی♣♣♣♣♣♣♣

اعتبار دوستی شما رو به پایان است لطفا برای اعتبار مجدد آن یک اس ام اس ارسال نمایید(دوست همراه )

♣♣♣♣♣♣♣اس ام اس دوستی♣♣♣♣♣♣♣

 گل اگه خشک شود ساقه ی آن می ماند دوست اگر دور شود خاطره اش می ماند

 ♣♣♣♣♣♣♣اس ام اس دوستی♣♣♣♣♣♣♣

 محبت مثل سکه ای است که اگه افتاد تو قلک دلت دیگه در نمیاد اگه بخوای درش بیاری باید دلت رو بشکنی .

 ♣♣♣♣♣♣♣اس ام اس دوستی♣♣♣♣♣♣♣

 می خوام یه اتوبوس بسازم اتو دارم ولی بوس ندارم یه بوس می دی بسازمش .

 ♣♣♣♣♣♣♣اس ام اس دوستی♣♣♣♣♣♣♣

 دلم برات پر پر شده دوختمش (۰) حالا تنگ شده

 ♣♣♣♣♣♣♣اس ام اس دوستی♣♣♣♣♣♣♣

 چنان کاری دلت با قلب من کرد که موج زلزله با ارگ بم کرد

 ♣♣♣♣♣♣♣اس ام اس دوستی♣♣♣♣♣♣♣

 لوطی شماره کفشت رو بفرست بزنیم به پیشونیمون تا مه بدونن خاک پاتیم

 ♣♣♣♣♣♣♣اس ام اس دوستی♣♣♣♣♣♣♣

 یاد یاران قدیم نروداز دلِ تنگ

چون هوای چمن از یاد اسیرانِ قفس

 ♣♣♣♣♣♣♣اس ام اس دوستی♣♣♣♣♣♣♣

 رفیق خوب پزشک زندگیست تا آخر عمر مریضتم رفیق

 ♣♣♣♣♣♣♣اس ام اس دوستی♣♣♣♣♣♣♣

 بی فروغ روی یاران زندگی تابنده نیست

دولت بی دوست در جهان پابنده نیست

 ♣♣♣♣♣♣♣اس ام اس دوستی♣♣♣♣♣♣♣

 دوستی فصل قشنگیست پر از لاله سرخ

دوستی تلفیق شعور من و توست

دوستی رنگ قشنگیست به رنگ خدا

دوستی حس عجیبیست میان من و تو

 ♣♣♣♣♣♣♣اس ام اس دوستی♣♣♣♣♣♣♣

 دیگه از زغال دلسوخته تر داریم ؟

زغالتم

 ♣♣♣♣♣♣♣اس ام اس دوستی♣♣♣♣♣♣♣

 ای دوست به خدا دوری تو دشوار است

بی تو از گردش ایام دلم بیزار است

بی تو ای مونس جان، دل ز غمت میسوزد

دل افسرده من طالب یک دیدار است

 ♣♣♣♣♣♣♣اس ام اس دوستی♣♣♣♣♣♣♣

 در این زمانه که شرط حیات نیرنگ است

دلم برای رفیقان با وفا تنگ است

 ♣♣♣♣♣♣♣اس ام اس دوستی♣♣♣♣♣♣♣

 همچنان چشم به چشمان تو دارم ای دوست

گوشه چشمی بنما بر دل زارم ای دوست

هر شبم نقش تو ماه شب چشمان منست

روزها در شب هجرت بشمارم ای دوست

 ♣♣♣♣♣♣♣اس ام اس دوستی♣♣♣♣♣♣♣

 سلامتی رفیقی که اسم ما گوشه موبایلش خاک میخوره !

 ♣♣♣♣♣♣♣اس ام اس دوستی♣♣♣♣♣♣♣

 یه کفش همه وجودشو فدای کسی میکنه که پا تو دلش میذاره

کفشتم رفیق !

 ♣♣♣♣♣♣♣اس ام اس دوستی♣♣♣♣♣♣♣

 یاد ها فراموش نخواهد شد حتی به اجبار

و دوستی ها ماندنی اند حتی با سکوت

 ♣♣♣♣♣♣♣اس ام اس دوستی♣♣♣♣♣♣♣

 تنها گنجی که جستجو کردن آن به زحمتش می ارزد دوست واقعیست و تو بهترین گنجی

 ♣♣♣♣♣♣♣اس ام اس دوستی♣♣♣♣♣♣♣

 دوری دوستی های کوچکو از دل میبره

ولی به دوستی های بزرگ عظمت میدهتاريخ : پنج شنبه 27 آبان 1395برچسب:, | 11:23 | نویسنده : بنیامین شهسواری |

دنبال مقصر می گردی

راه دوری نرو

غیر از خودت کسی تقصیری نداشت

او فقط به تو کمی امید داد

تو در مقابل

همه چیزت را

اس ام اس جدید

sms jadid

خواهش می کنم

زود تر از من بمیر

چرا که نمی خواهم

در آن دنیا هم

منتظر آمدنت باشم …

اس ام اس جدید

sms jadid

گلوله های مشقی و جنگی

به یک اندازه صدا دارند

و هردو

از یک اسلحه بیرون می آیند.

به من بگو بمان

به من بگو برو

هر دو مرا از پا در می آورند.

اس ام اس جدید

sms jadid

تا تو را تکرار کنم

من ادامه می یابم

از نسل من فرزندی به جای خواهد ماند

همنام تو .

در کوچه ها اگر سیمای مرا دیدی

به نوازش درنگی کن

همنام تو

قسم به نام تو

که

نوازش تو را بر خاکم خواهد نشاند .

اس ام اس جدید

sms jadid

زیر باران

با خرمن خیس یادت،

خاطره ها را ورق می زنم

کجای دل من

رنگین کمان را نوشته ای

که هر ابری بیاید

من دلم

باز هم باران می خواهد …

اس ام اس جدید

sms jadid

مهر او

زمزمه جویبار بود

درروزهای مکرر خالی

حال

من مانده ام

و خروش یک اقیانوس

اس ام اس جدید

sms jadid

در رهگذر چهل زمستان عمر

فقط

یک خاطره ی برفی

ذهنم را

هرچند به تلخی

روشن می کند

و آن

روزی بود

که قدم هایم را

بر روی برف های بکر

تا کنار گور یک دوست

شماره می کردم

اس ام اس جدید

sms jadid

پرسیدی :

چگونه دوستت دارم ؟

گفتم :

کبوتری عاشقم

که برخورد گلوله ای به سینه ام

تا مرگ

بیشتر از چند ثانیه طول نمی کشد

و آن چند ثانیه را

به تو فکر خواهم کرد

اس ام اس جدید

sms jadid

برق رفته بود

از تاریکی استفاده کردم

تا جای خودم را با تو عوض کنم

صبح

نان تازه خواهی خرید

و مرا دوست خواهی داشت.

اس ام اس جدید

sms jadid

چه جمع عاشقانه ای ست

هر شب!

حضور من و خیالت

در کنار آتشی که در درونم به پاست.تاريخ : پنج شنبه 27 آبان 1395برچسب:, | 11:17 | نویسنده : بنیامین شهسواری |

به تو که میرسم مکث میکنم !

انگار در زیباییت چیزی را جا گذاشته ام ، مثلا …

در صدایت ، آرامش

یا در چشم هایت ، زندگی

اس ام اس جدید

sms jadid

هر پنجره ای زیباست

اگر “تو”

میان قاب آن طلوع کنی …

اس ام اس جدید

sms jadid

همین که قاصدکی را ،

فوت کنی

تا عطر نفس هایت

را با خود بیاورد

برای دلم کافیست . . .

اس ام اس جدید

sms jadid

دیشب قصه ات را برای کسی میگفتم
باز عاشقت شدم …

اس ام اس جدید

sms jadid

دستم را بگیر

دارم به یادت

می افتم !

اس ام اس جدید

sms jadid

قفس

یعنی دهان من

وقتی زبانم

روی اسم تو قفل می شود . . .

اس ام اس جدید

sms jadid

تنها باران است

که گاهی در اوج تنهایی من در آن لحظه که هیچ کس نیست ،

با من از تو می گوید …

ولی درد من این است که دیریست باران نمی بارد !

اس ام اس جدید

sms jadid

گرما یعنی

نفس های تو

دست های تو

آغوش تو . . . !

من به خورشید ایمان ندارم !

اس ام اس جدید

sms jadid

صبر کن

عشق که شکل گرفت

لب ، قلب ، چشم ، گویا می شود

و ذهن

پاک می شود از غبار

آن وقت

با من باش ، همیشه ی من !

اس ام اس جدید

sms jadid

نگاه تــــــو..

مــرا عاشق تر از پیـــــش می کند..

چه معجــــــــونی می شود..

زندگــــــی..

با لمس دستانِ تـــــــو..

با حسِ عشــــــــــــــــــقِ تـــــــو..

اس ام اس جدید

sms jadid

مـردنَــم را آرزوستــــ

اگـــر آرامگــاه ِ ابـَـدی آغــوش ِ تــو بـاشــد . . .

اس ام اس جدید

sms jadid

چرا دیوونگی نسبت به حساب نمیاد؟

مثلا بگن تو چه نسبتی باهاش داری؟

منم بگم دیوونشم  . . .

اس ام اس جدید

sms jadid

پله ها را بالا رفتم

پایین آمدم ،

عطرت یک جا

بَند نمی شود !

اس ام اس جدید

sms jadid

ﻋﺸــــــﻖ …

ﻧــــﻪ ﭘــــﻮﻝ ﻣﯿﺨــــﻮﺍد …

ﻧــــﻪ زیبایــــی …

و ﻧــــﻪ هیــــچ چیــــز دیگـــــه ….

ﻓﻘـــــــــــﻂ ” ﺩﻭ ﺗــــﺎ ﺁﺩﻡ ” ﻣﯿﺨــــــــﻮﺍﺩ …

ﺗﺎﮐــــــــﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨــــﻢ : ﺁﺩﺩﺩددﺩﺩﻡ …!تاريخ : چهار شنبه 27 خرداد 1394برچسب:, | 20:22 | نویسنده : بنیامین شهسواری |